fbpx

Goud & Zilver

en andere edelmetalen

Waarom beleggen in edelmetalen?

Een vrij veel voorkomende reden om te beleggen in bv. goud of zilver, is het aanbrengen van spreiding of balans in je een beleggingsportefeuille. Immers bij economisch mindere tijden zijn edelmetalen een belangrijk hedge tegen inflatie.

Er zijn meer redenen waarom je in goud of zilver zou willen beleggen en deze zetten wij graag voor jou op een rijtje.

Informatie inwinnen

We hebben bij verschillende specialisten die zich verdiepen in edelmetalen informatie ingewonnen. Één van deze specialisten op dit gebied is Elmer Hogervorst.

Elmer is een bevlogen vermogensbeheerder, fiscaal jurist en co-auteur van de boeken: “Geld, goud en zilver” & “Deflatie in aantocht”. Ernaast is hij columnist, schrijft artikelen op diverse financiële websites en geeft advies aan vermogende particulieren in hoe je voor de lange termijn je vermogen kunt beschermen.

Bekijk de webinar van Elmer Hogervorst.
Financieel Vrije Vrouw organiseerde een webinar over: deflatie, demografie, vermogensbehoud en de kansen van Goud & Zilver.

Na afloop is er mogelijkheid was er een Live Q&A met zowel Elmer Hogervorst als met Bart Brands van GoldRepublic.

Waarom je zou willen beleggen in goud en zilver:

Uit onze gesprekken met verschillende beleggers zijn ons de volgende inzichtelijk geworden om te willen beleggen in goud en/of zilver. We hebben onze eigen overwegingen er cursief onder gezet.

1) Behoud van koopkracht in tijdens van inflatie

Goud en zilver zijn conservatieve beleggingen die ervoor zorgen dat koopkracht behouden blijft. Contant geld (al dan niet op de bank) wordt steeds minder waard door inflatie. Dit probleem heb je bij edelmetalen niet. Sterker nog, de waarde van edelmetalen zal juist stijgen in tijden van crisis, zeker wanneer er extra geld wordt bijgedrukt.

Dit komt omdat de vraag in edelmetalen zal stijgen wanneer men onzekere tijden verwacht. Als het vertrouwen weg is, dan vlucht men vaak in goud en/of zilver omdat dit wordt gezien als veilige haven.

Onze eigen overweging

Het grootste deel van ons vermogen hebben we aan het werk gezet. Echter hebben we ook een “cash-buffer”. Een deel van onze buffer zetten wij zelf ook om in goud. Goud en zilver zijn altijd weer snel te verhandelen dus wanneer we de buffer noodgedwongen moeten aanbreken, kunnen we er snel genoeg bij.

Financiele crisis

2) De intrinsieke waarde

Goud heeft een lange monetaire geschiedenis, waardoor het een enorme intrinsieke waarde heeft. Geld daarentegen is feitelijk waardeloos papier dat alleen zijn waarde zal behouden zolang wij mensen dat eraan toe blijven kennen. De kans dat het geldsysteem morgen compleet is veranderd, waardoor geld enkel weer de waarde van papier aanneemt, is niet groot. Toch kunnen er veranderingen optreden of systemen ontstaan die van invloed worden.

De Bitcoin is een bekend voorbeeld. Hiernaast duiken meer ruilsystemen op over de wereld om als vervanging van geld te dienen en dus de waarde te beïnvloeden. De werking van Bitcoin is geïnspireerd op de werking en functie van goud als gezond financieel anker in de globale handel.

Uitleg: er komt een beperkte hoeveelheid Bitcoin (maximaal 21 miljoen) in omloop. Van deze hoeveelheid is nu bijna sprake waardoor er (net als bij edelmetalen) een realistische balans zal ontstaan tussen vraag en aanbod. Deze balans kan niet, zoals met geld, beïnvloed worden door het bij te drukken. Hoewel hier ook veel nadelen aan kleven, zou je kunnen beargumenteren dat dit een gezonder en toekomstbestendiger systeem is dan ons huidige geldsysteem.

Er zijn steeds meer mensen die geloven dat het geldsysteem zoals wij dat vandaag de dag kennen, niet eeuwig zal blijven bestaan. En nu juist ons geloof hierin is exact waarop het systeem is gebaseerd. Een deel van je vermogen omzetten in goud of zilver is een omzetting naar een vaste eenheid met intrinsieke waarde in de plaats van papier. Hierbij ben je beter bestand tegen eventuele veranderingen.

Noot: voor wie geïnteresseerd is in Bitcoin, zie onze crypto-webpagina.

Overweging FVV

Zelf vinden we de mogelijkheid van andere (ruil)systemen zeer interessant, maar hebben uiteraard niet de illusie dat het geldsysteem van vandaag op morgen zal veranderen. Er zijn zoveel instanties, landen, overheden etc. gebaat en afhankelijk van het het huidige monetaire stelsel, dat het een grote uitdaging zou zijn. Maar om spreiding aan te brengen in de portefeuille vinden wij het zeker de moeite waard om hierin te beleggen.

3) De rol van goud en zilver lijkt groeiend

De centrale banken handelen – anders dan particulieren – veel met edelmetaal. Goud is altijd een belangrijk handelsstuk in het spel van verstandig vermogensbeheer geweest. Centrale banken in vooral Rusland en China kochten de afgelopen jaren extreem grote hoeveelheden goud op. Goud is het geld van de markt en hierin het vertrouwensanker. De totale Chinese goudvoorraad wordt op zo’n 20.000 ton geschat. De Nederlandsche Bank beschikt over slechts 600 ton.

Overweging FVV

Overweging FVV: Het feit dat China en Rusland veel goud inkopen, lijkt een teken aan de wand dat er door de rijken der aarde veranderingen worden verwacht waarbij goud een (grotere) rol zal gaan spelen.

Strategie beleggen

4) Twijfels over het huidige geldsysteem

Gevaren die zijn ontstaan door het loskoppelen van de wereldmunt met goud.

De uitleg hiervan verschaft een stukje geschiedenis:
Tot 1914 was goud het solide geld van de vrije markt. Na 1914 is goud door overheden en de centrale banken uiteindelijk opgeëist en uit de circulatie genomen. Hierna zijn overheden gaan knoeien met de goudstandaard door deze ten tijde van oorlog op te heffen.

In 1971 is de Amerikaanse Dollar als wereldreservemunt definitief losgekoppeld van goud. Dit kwam doordat de Vietnamoorlog zorgde voor oplopende schulden. De goudstandaard limiteerde de Amerikaanse overheid om de oorlog te financieren zonder de status van de Dollar als reservemunt te ondermijnen. Door het loslaten van de goudstandaard kon de Amerikaanse overheid, maar ook andere overheden, ongelimiteerd door inflatie goedkoper gaan lenen.

In 2008 hadden het Westen en China al enorme schulden opgebouwd die niet meer konden worden terugbetaald. Geld werd en wordt in steeds grotere hoeveelheden als schuld geschapen door commerciële en centrale banken. Commerciële banken hadden voor de bankencrisis van 2008 al steeds meer vrijheid en macht verkregen om de wereld te financialiseren en hiermee hoge risico’s te nemen. Dit leidde uiteindelijk ook tot de bankencrisis van 2008.

Heden:
De bankencrisis is nog niet verholpen: veel Europese banken kampen nog steeds met de gevolgen hiervan. Er liggen voldoende gevaren op de loer die ervoor zorgen dat we elk jaar steeds minder kunnen kopen voor hetzelfde bedrag.

Voorbeelden van de gevaren zijn:
Een nieuwe bankencrisis, een nieuwe aankomende economische of geopolitieke crisis, zorgwekkende globale financiële wanpraktijken van banken en overheden, geldverruiming programma’s, valutaoorlogen met allerlei devaluaties als gevolg, belastingverhogingen, handelsoorlogen en negatieve rentetarieven. Het zijn allemaal redenen om aan te nemen dat geld in tegenstelling tot goud aan waarde zal verliezen.

Om een beeld te krijgen van de toenemende schuldenlast van landen bestaat er een site: klik hier >>  waarop e.e.a. inzichtelijk gemaakt wordt. Met name wanneer je naar de VS kijkt zou je bedenkingen kunnen krijgen over de toekomstbestendigheid van het financiële systeem waarin we leven.

Op moment van schrijven 27 augustus 2020 is de schuld van de VS: $ 27.542.786.483.246,-
Kijk jij voor de grap nu even en je gaat schrikken.

De Staatsschuld stijgt namelijk met 45.486 dollar per seconde! Een ander feitje wat mij zorgen maakt is de $ 87.623 schuld per inwoner van den VS. Ter vergelijking, in Nederland is dit € 23.479 schuld per inwoner.

Overweging FVV

Veel goed onderbouwde redenen dus om een voorkeur voor goud en zilver, boven dat van geld te plaatsen. Je zou ook kunnen veronderstellen dat de waarde van edelmetalen door een groeiende vraag groter zal worden, waardoor jouw vermogen niet alleen waardevast blijft maar ook daadwerkelijk in waarde toe zal nemen.

Zelf vinden we het wel een nadeel van goud dat het niet daadwerkelijk iets doet, behalve liggen wachten tot dat wat de volgende koper ervoor biedt. Je kunt goud dus niet aan het werk zetten en hier passief aan verdienen. Maar zolang mensen goud & zilver zullen blijven zien als “veilige haven”, is het een hedge tegen inflatie die in tijden van crisis niet mag ontbreken in de portefeuille.

Beleggingskeuze

Zelf kopen wij edelmetalen in bij GoldRepublic een betrouwbare plek is voor de aanschaf. Eerlijke prijzen, goede en betrouwbare service. Wij ervaren de website zelf ook als gebruiksvriendelijk en eenvoudig.

Laten opslaan

Wij willen geen spullen van waarde in onze woning opslaan en kiezen we bij aanschaf voor een veilige manier van opslaan op één van de drie locaties waar GoldRepublic gebruik van maakt. Op de website kunt u voldoende informatie hierover vinden.

Spaarplan

Zoals geldt bij alle beleggingen is het ook bij het beleggen in edelmetalen lastig om de markt te timen. De DCA (Dollar Cost Averaging) strategie biedt hierin een oplossing: een vast bedrag, structureel (bv iedere maand) beleggen. Op deze manier hoef je de markt niet te timen en pak je zowel de stijgingen als de dalingen mee.

Bij GoldRepublic kan je gebruik maken van een spaarplan, waarbij je deze DCA strategie automatisch kunt instellen. Iedere maand wordt er dan een vast bedrag afgeschreven van je rekening en hiermee worden automatisch de edelmetalen ingekocht.

Op de website kunt u ook hierover voldoende informatie vinden.

interview met crypto expert Brian DAG nodes

De blockchain kan zijn eigen succes niet aan​

3 aug 2020 – Deze week heb ik de eer om een leuke partner uit mijn netwerk te mogen interviewen voor de website: Stella van der Pol. Naast een fulltime baan, is zij veel online te vinden. Op dit moment rond ze haar HBO studie Management af met een scriptie over Cybercrime.

Vanuit haar interesse voor alles wat digitaal is, kwam ze terecht in de wereld van blockchain en cryptocurrency.

Lees verder »
crypto handelen

“De 7 manieren om aan Crypto te verdienen”

Lees over 7 manieren waarop jij aan Crypto kan verdienen. De meeste mensen kennen en houden zich alleen bezig met aan en verkopen van Crypto. Er zijn nog veel meer manieren die in aanleg misschien anders, maar helemaal niet veel ingewikkelder hoeven te zijn.

Lees verder »